Monthly Archives: April 2012

A3 projekti

Mikä A3? A3 viittaa A3 ajatteluun, joka on alunperin Toyota:n keksimä tapa käsitellä tiiviissä formaatissa jonkin monimutkaisen asian implementointia yhdistettynä PDCA-mallin (Plan-Do-Check-Act) käyttöön. Mihin A3 ajattelua voidaan käyttää? A3 ajattelu sopii hyvin monimutkaisten asioiden, ongelmien tai tehtävien ratkomiseen. Tarkoituksena on … Continue reading

Posted in A3 - method (Toyota Kata), Lean, Learning, Management, Methods and frameworks | Tagged , , | Leave a comment

A/B testaus tehtynä helpoksi: Case tilitoimisto – yhteydenotto helpoksi

Mikä on tilitoimiston www-sivujen tarkoitus? Äkkiseltään tulee montakin asiaa mieleen: tiedon tarjoaminen palveluista, hintojen julkaiseminen, mainostaminen, jne. Jos asiaa pohtii hieman tarkemmin, niin sivuilla on loppujen lopuksi yksi selkeä tavoite. Tarkoitus on hankkia uusia asiakkaita tilitoimistolle. Uusien asiakkaiden saaminen tapahtuu … Continue reading

Posted in A/B testing | Tagged , , | Leave a comment