Konfiguraatioiden vai konfiguraatiotiedon hallintaa?

IT-ympäristöt muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi. Nykyisin haastavia tilanteita syntyy, kun ei tiedetä tarkalleen mistä mikäkin teknologia, järjestelmä tai loppukäyttäjän palvelu on riippuvainen ja miten nämä riippuvuussuhteet toimivat. Monimutkaiset ympäristöt muistuttavat monella tapaa hämähäkin seittejä. Monimutkaisia ympäristöjä kehitetään ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Jos ei tiedetä, mihin mikäkin asia vaikuttaa saattaa seitti revetä tai ainakin väristyksiä naapurisolmuissa huomataan. Tunnistaako kukaan olleensa vastaavassa tilanteessa, joko väristysten aiheuttajan tai huomaajan roolissa?

Tapaa hallita, kerätä, ylläpitää ja ymmärtää tätä kokonaisuutta kutsutaan konfiguraatiotietojen hallinnaksi. Monen tuntemalla ITIL-kielellä virallinen suomennos tälle toiminnalle on palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta. Tämä tietenkin kattaa myös palveluomaisuus (Service Asset) osuuden, johon tässä kirjoituksessa ei paneuduta.

Kun puhutaan tästä aiheesta, kannattaa tiedostaa tilanne itselleen, että sekä termit, joita keskustelun yhteydessä käytetään ovat usein kaksi- tai useampimerkityksisiä. Konfiguraatiotietokannasta (CMDB:stä) käytetään kahta merkitystä puhekielessä:

1) Paikkaa jossa tieto konfiguraatioista sijaitsee, prosessi miten asiaa hallitaan ja työkalu, käyttöliittymä tai tapa, miten tietoa voidaan käyttää hyväksi.

2) ITIL:n virallinen termi, joka tarkoittaa tietokantaa, jossa tieto sijaitsee. Ei prosessia, ei työkalua, eikä näkymää tähän tietoon.

Entä konfiguraatioidenhallinta? Tämäkin sana on kaksimerkityksinen:

1) Tapa hallita ja muokata konfiguraatioita, esimerkiksi monelle tutut hallintatyökalut (esim. System Center Configuration Manager), jolla voidaan asentaa moneen palvelimeen päivityksiä, tai muokata yhden tai useamman aktiivilaitteen asetuksia. Tässä merkityksessä voisimme vaikkapa muokata kaikkien www-palvelinten asetuksia.

2) Tapa kerätä, ylläpitää ja esittää tietoa hämähäkin seitin eri solmukohdista ja niiden riippuvuussuhteista. Tässä merkityksessä keräisimme siis tietoa siitä miten www-palvelimia meillä on. Mitä palvelimia yleensäkin meillä on ja miten loppukäyttäjien kokemien palveluiden ja fyysisten palvelinlaitteiden väliset riippuvuussuhteet rakentuvat?

Keskustellessa tulisikin jälkimmäisestä käyttää paremmin kuvaavaa termiä konfiguraatiotietojen hallinnasta, eikä varsinaisten konfiguraatioiden hallinnasta.

Miksi kahta yllämainittua asiaa sitten tehdään? Ensimmäiseen on tietenkin helpompaa löytää vastaus: Voidaan tehdä 20 palvelimen muutokset yhdellä operaatiolla ja näin säästetään työaikaa.

Entä mitä voidaan tehdä konfiguraationhallintatiedolla? Yleensä vastaus on: Mahdollisuudet ovat rajattomat.  Mitä tuo mitä tahansa sitten käytännössä on?

  • Ymmärrys siitä mitä meillä oikeasti on? Tällaiset peiliharjoitukset voivat olla mielenkiintoisia, jos niitä ei olla tehty pitkiin aikoihin.
  • Heikoimpien lenkkien löytämistä ympäristöstä ja proaktiivisempaa toimintaa
  • Ylimääräisten laitteiden löytämistä monimutkaisista IT-ympäristöistä ja näiden ylläpidosta poistamista
  • Suunnittelutyökaluna arkkitehtuurivalintoja tehdessä
  • Työkalu tukemaan muutoksenhallintaa
  • Tapa kehittää organisaation maturiteettiä
  • Miten palveluiden kustannusrakenteet todellisuudessa muodostuvat, miten yhteisiä komponentteja voidaan jakaa ja pitää tätä tietoa yllä dynaamisesti
  • Kuka ylläpitää, toimii pääkäyttäjänä, omistaa ja käyttää mitäkin eri komponentteja.
  • Kenelle muutoksista tulee viestiä edellämainitun tiedon mukaan.
  • Madaltaa IT:n ja liiketoiminnan välistä rajaa antamalla ymmärryksen miten palvelut muodostavat.

Seuraavassa kirjoituksessa käsitellään ongelmia, mitä tällaisen tiedon keräämiseen liittyyy, mitä haasteita prosessien määritelyyn liittyy, miten tällaisia hankkeita kannattaisi viedä läpi ja mitä asioita kannattaa tiedostaa ennen työmaan avaamista.

– Tomi Lamminsalo

Advertisements
This entry was posted in CMDB, Methods and frameworks and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s