Monthly Archives: March 2012

A/B testaus tehtynä helpoksi: Case tilitoimisto – johdanto

A/B testaus on trendikäs asia tällä hetkellä www-kehityksessä. Trendikkyyden lisäksi A/B testaus tarjoaa merkittävää hyötyä mahdollistamalla uusien sivuvaihtoehtojen kokeilemisen vanhojen rinnalla. A/B testaus voi myös kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeasti lähestyttävältä, mutta sen käytäntöön soveltamisen ei tarvitse olla vaikeaa ja siitä … Continue reading

Posted in A/B testing | Leave a comment

Kurssilla opittua: Management of Portfolios

Osallistuin Wakarun järjestämälle kurssille ”Management of Portfolios”.  Kurssin pitäjänä toimi David Roberts, joka omasi asiasta paljon käytännön kokemusta ja oli kouluttajana erinomainen. Tässä blogi-kirjoituksessa kerron muutamista koulutuksen pääkohdista ja itselleni mieleen jääneistä huomioista. Kirjoituksen tarkoituksena on tukea kurssin asioiden oppimista, … Continue reading

Posted in Learning | Leave a comment

Konfiguraatioiden vai konfiguraatiotiedon hallintaa?

IT-ympäristöt muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi. Nykyisin haastavia tilanteita syntyy, kun ei tiedetä tarkalleen mistä mikäkin teknologia, järjestelmä tai loppukäyttäjän palvelu on riippuvainen ja miten nämä riippuvuussuhteet toimivat. Monimutkaiset ympäristöt muistuttavat monella tapaa hämähäkin seittejä. Monimutkaisia ympäristöjä kehitetään ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti. … Continue reading

Posted in CMDB, Methods and frameworks | Tagged , , | Leave a comment

Hyvää asiakaspalvelua ja tiketit kuriin! Sama asia?

Asiakaspalvelu. Sitä tehdään  lähes kaikissa vielä Suomessa olevissa työpaikoissa. Yleensä se on ainakin jollain tasolla välttämättömyys, mutta parhaimmillaan antaa myös kilpailuedun muihin toimijoihin nähden.  Pienemmissä organisaatioissa se sujuu usein ihan hyvin ad hoc – mallilla kunhan kaikki ymmärtävät  sen arvon. … Continue reading

Posted in Services | Leave a comment

Knowledge Management lähtee liikkeelle arvoista

Tietämyksen hallinta eli Knowledge Management on ollut paljon pinnalla  asiantuntijaorganisaatioiden toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Itse olen työskennellyt viime vuosina enemmän tai vähemmän tietämyksen hallinnan kehittämisen parissa sekä pyrkinyt seuraamaan tähän aiheeseen liittyviä hyviä toimintatapoja ja tietämyksen hallintaa tukevia teknologioita mahdollisimman … Continue reading

Posted in Knowledge Management, Methods and frameworks, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment